ชื่อ - นามสกุล :นางรชฏ กันทะรัญ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ศึกษานิเทศ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
Telephone :0871795933
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์