[ kruboy ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วิชิตพล มีแก้ว
ชื่อเล่น : 
บอย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/5/2532
อายุ : 
25
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
wichitponmee@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี